Sundstrampet i Helsingborg den 1 juli 2017

är tyvärr inställt